Registre d'usuaris
Accés llista nadó

Descarregar
llista articles
per al nadó
Món bitti

La meva
cistella bitti

Inicio    Política de confidencialitat i de protecció de dades

Base Jurídica

La comunicació de les dades personals és un requeriment contractual per poder subscriure els serveis contractats a bitti. L'interessat haurà de facilitar les dades personals si vol contractar els serveis en Bitti. Si l'interessat no s'indica el contrari, un cop finalitzat el servei contractat, Bitti no utilitzarà les seves dades personals.

Responsable de tractament

Bitti compta amb un responsable de tractament que analitza, estudia i controla la seguretat i els riscos de les dades cedides pels seus clients. La identitat del responsable de tractament és la Mireia Cros i per posar-se en contacte amb l'esmentat responsable de protecció de dades s'han d'adreçar a datos@bitti.es 93 419 73 19 (ext. 5).

Finalitats del tractament

ITTI tracta la informació que ens proporcionen les persones interessades amb la finalitat de realitzar comunicacions relacionades amb els serveis contractats; Gestionant la seva atenció, les seves comandes, les seves reserves, els seus tiquets, les seves garantíes, les participacions en accions de màrqueting com ara sortejos. És a dir, Bitti utilitza les dades dels seus clients per desenvolupar els serveis contractats i mantenir-lo informat sobre temes relacionats amb la nostra activitat.
Les dades dels interessats s'utilitzen fins que es finalitza la relació comercial contractada amb Bitti.
Bitti no gestiona ni automatitza les dades dels seus clients amb la intenció d'elaborar perfils.

Criteris de conservació de les dades

Les persones interessades, podran donar-se de baixa d'aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: datos@bitti.es.
Si ho desitja també pot donar-se de baixa de les nostres comunicacions fent clic a l’enllaç "darse de baja" que apareix al text final dels nostres e-mails.
Les dades seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites relacionades amb els serveis contractats. Les dades dels interessats s'utilitzen fins que es finalitza la relació comercial contractada amb Bitti.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per:

  • La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.
  • L'enviament de comunicacions comercials dutes a terme per BITTI.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s'obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:

  • Dades d'identificació.
  • Adreces postals o electròniques

No es tracten dades especialment protegides

Drets

Dret d'Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en BITTI, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides
Dret a la Limitació i Oposició:En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BITTI deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Aquests drets podran ser exercitats posant-se en contacte amb datos@bitti.es


Actualitzacions i modificacions

BITTI es reserva el dret de modificar i / o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web.

Recepció de Currículums Vitae

En el cas d'enviar-nos el seu currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, l'informem que les seves dades personals s'incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del seu currículum per dur a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s'ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel•li expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat en formar part dels mateixos per a processos de selecció futurs. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Cookies

BITTI podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.
L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi del moment en què això passa, d'acord amb el que indica la Política de Cookies de la pàgina web. El Portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d'una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius galeta de la web és la de facilitar la navegació de l'Usuari.