Condicions generals de venda


Totes les compres que es realitzin a la botiga virtual bitti.es (Martí Saldes LLM 000368192R SLNE) estan sotmeses a les condicions de compra que s'expressen en el present document.

 

Les vendes celebrades són vendes a distància regulades per la legislació espanyola vigent en la matèria. La confecció i enviament de l’Ordre de compra expressa l'adhesió plena i sense reserves a totes i cada una de les Condicions Generals, tal i com s'indica a la casella "Accepto les Condicions Generals" a l'apartat de registre com a client.

 

Bitti.es és una botiga virtual pertenyent a Martí Saldes LLM 000368192R S.L.N.E. situat a l'Avinguda Josep Tarradellas 155 – 08029 de Barcelona.

 

 

PROCEDIMENT DE COMPRA

 

Un cop enviada l'Ordre de Compra final a través dels mitjans electronics oferts per bitti.es es procedirà a l'enviament d'una confirmació de comanda a l'adreça de correu electrònic indicada per el client. La responsabilitat sobre la vericitat i correció de les dades ofertes per el client serà única i exclusivament del mateix.

 

En el cas de pagament a través de targeta de crèdit es procedirà de forma inmediata a la preparació i enviament de la comanda. Si es realitzés per transferència bancària es requerirà la confirmació de la recepció de l'import al nostre compte bancari en un termini establert.

 

Des d'aquest moment i d'acord amb els terminis de lliurament establerts (veure terminis de lliurament) es procedirà a l'enviament i entrega de la comanda. Bitti.es declina tota responsabilitat en referència a causes fortuites i de força major que imposibilitin l'entrega informant al client del que hagués pogut succeir i oferint solucions alternatives.

 

 

MITJANS DE PAGAMENT

 

Els preus indicats a bitti.es inclouen sempre el 21% d'IVA i s'expressen en euros.

 

Bitti.es posa a disposició del client 3 formes o mitjans de pagament diferents per a la realització de les seves compres a la nostra botiga virtual:

 

Targeta de crédit: El servei de pagament mitjantçant targeta de crèdit el proporciona directament un servidor segur del Banc Sabadell Atlàntic. Bitti.es declina tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades per el client amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques a través de la targeta de crèdit, donat que el tractament d’aquesta informació i dades no es troba exclusivament sota control de bitti.es.

 

Transferència: El client podrà pagar les seves compres mitjançant una transferècnia bancaria al compte del Banc Sabadell Atlàntic que rebrà en la confirmació de comanda a la seva adreça de correu electronic. En aquest cas haurà de notificar l’ingrés a través d’una alerta al noste correu electronic info@bitti.es o enviant el comprovant de pagament al número de fax 934197426. Un cop rebut l’import total es procedirà a la prepàració i enviament de la comanda.

 

Paypal: El client té la possibilitat de pagar a través de la plataforma internacional Paypal de pagaments segurs per internet. Aquest sistema permet realitzar les compres sense necessitat d'inserir les dades de la targeta bancària en cada web de comerç electrònic en què es realitzin les compres.

 

 

TERMINIS DE LLIURAMENT

 

L'àmbit actual de venda de bitti.es és la Península i Balears.

 

Per a Península i Illes Balears i per a productes en stock el termini de lliurament és de 48 a 72 hores hàbils. Per a entregues en terminis inferiors al proposat per bitti.es s’haurà de contactar amb bitti.es per tal de confirmar la posibilitat de les mateixes.

 

Per a comandes a la Península superiors a 50€ els ports són gratuïts. Per a comandes inferiors a 50€ el càrrec estàndar serà de 6,90€.

 

Per a comandes a les Illes Balears superiors a 100€ els ports són de franc. Per a comandes inferiors a 100€ el càrrec estàndar a les Illes Balears será de 9€.

 

La majoria de productes estan en stock d'acord amb la disponibilitat assenyalada a la fitxa del producte. De tota manera, si per quasevol motiu el producte no es trobés disponible en el termini indicat, bitti.es es compromet a informar al client del nou termini de lliurament d'acord amb la recepció del mateix per part del proveïdor. A donar una alternativa de prodcute o a tornar l'import si no fos satisfactòria la solució per al client, exclusivament per un motiu de demora en el lliurament segons el que s'ha acordat en la comanda acceptada.

 

Entenem com dies hàbils per a l'entrega de dilluns a divendres migdia. Per això els terminis de lliurament indicats a la ficha de producte es cenyeixen a aquests periodes d'entrega per part de les empreses de transport.

 

 

DEVOLUCIONS

 

Si per a qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 14 dies naturals per retornar, a comptar des de la data d'entrega de la comanda segons el comprovant de lliurament. (Segons l'Art.44 de la Llei 7/1996 de 15 de Gener d'Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002 de 19 de Desembre).

 

Per procedir a la devolució, el producte haurà d'estar en perfecte estat i condicions, en el seu embalatge original (d'altra forma el prodcute pateix una depreciació en el seu valor), així com tota la documentació del producte. Llevat de casos d'expresa responsabilitat per error o defecte per part de bitti.es els ports sempre aniran a càrrec del client.

 

Un cop comprovat el compliment d’aquests requisits haurà de posar-se en contacte amb bitti.es al número d’atenció al client 934197319 o via e-mail a l’adreça de correu electrònic info@bitti.es. En aquest moment es tramitarà la devolució i es confirmarà el procés a seguir. El cost de l’enviament de la devolució anirà sempre a càrrec del client i se li notificarà un cop s’hagi tramitat la seva sol.licitut ja que el seu preu pot variar depenent del producte que es vulgui retornar.

 

No serà abans de verificar que s’han acomplert totes les condicions establertas que bitti.es haurà de realitzar el reemborsament al compte bancari que ens indicarà el client per escrit va e-mail a l’adreça de correu electronic info@bitti.es o al número de fax 934 197 426.

 

En el cas de voler realitzar un canvi l'haurà de gestionar via telefònica a través del número d'atenció al client 934 197 319.

 

Si es tractés d'un producte defectuós bitti.es es farà càrrec del transport de recollida i del nou lliurament del producte en un espai de 24 a 48 hores si estès disponible en stock. En el cas de no estar disponible bitti.es es compromet a informar al client degudament del temps estimat de reposició. Només en el cas de no poder entregar el producte en un temps inferior a una setmana respecte a l'acordat amb bitti.es previament, bitti.es es compromet a la devolució de l'import.

 

Tots els articles a retornar hauran de mantenir el seu embalatge original (d'altra forma elproducte pateix una depreciació), però en especial els articles la reproducció dels quals pugui ser inmediat tals com llibres o videos.

 

Només en el cas de que bitti.es tingués la responsabilitat en el canvi per causar desperfectes o error en la preparació de la comanda. Bitti.es es faria càrrec de les despeses de recollida i reposició.

 

 

REPARACIONS

 

En el cas d’avaria o necessitat de reparació de qualsevol producte adquirit a bitti.es el client haurà de posar-se en contacte amb bitti.es a través de l’apartat contacte de la web, o a l’adreça de correu electrònici info@bitti.es. O bé via telèfonica al número 934 197 319. Inmediatmant se l’informarà del procés a seguir en cada cas segons les condicions de servei de bitti.es amb cada proveïdor segons sigui l’article a reparar.

 

 

GARANTIA

 

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos anys des que va tenir coneixement d'ella.

 

A més del recordatori de l'existència de la garantia legal de conformitat per als béns, l'existència i condicions dels serveis postvenda i les garanties comercials.

 

Tots els productes tenen 2 anys de garantia. Qualsevol reposició via utilització de garantia ha d’estar revisada previament per el supervisor corresponent a cada proiveïdor. En cada cas es certificarà que el defecte causant de l’avaria o mal funcionament prové expressament per defectes de fabricació o causes expressades en la garantia de cada producte. Serà cada proveïdor el qui decidirà sobre la provinença del mal funcionament quedant expressamet fora del dret a reposició el mal ús manifest del producte. Finalment. Assenyalar que alguns productes poden tenir periodes superiors de garantia oferts pel proveïdor. Aquest periode i les característiques de garantia estaran degudament indicats a la documentació que acompanya al producte.

 

 

LEGISLACIO I JURISDICCIO

 

Les condicions generals aquí exposades es regeixen per la llei vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes. Bàsicament per la llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis d'informació i comerç electrònic, llei de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre i Llei de Venda a Distància).

 

Les parts se sotmetran, a la seva elecció, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confianza Online i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir a sistema de resolució extrajudicial de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).


Tancar